Aile Şirketlerinde Proje Yönetimi

Son yıllarda gittikçe artan sayıda Aile Şirketi kurumsallaşma çalışmalarına hız verdi.

Danışmanlık hizmeti verdiğim Aile Şirketlerinde, Proje Yönetimi Prensipleri standart yaklaşımlardan oldukça farklıdır. Hedef aynı olsa da başarıya giden yolda yöntemler (başlangıçta) farklılık göstermektedir.

Karar Almak Mı? Karar Vermek Mi?

Aile şirketlerinde kuşaklar arası iş kültürü ve tecrübeler farklılık gösterse de kararlar aynı süzgeçten geçirilerek alınmaktadır. Bu da karar almayı (vermeyi) zorlaştırmakta ve karar alma (verme) sürecini uzatmaktadır. Kurumsal Şirketlerde Kararlar İcra Kurullarında ve Yönetim Kurullarında alınır. Oysa Aile Şirketlerinde Karar Verilir. Ve kararı veren çoğunlukla Patron olur. Bazı şirketler de ise Aile Meclisleri olur ve alınacak kararlar orada tartışılır. Bu tip şirketlerde kurumsallaşma süreçleri çok daha kolay ve sorunsuz olur.

Danışmanın Önemi

Aile Şirketlerinde, İşletme verimliliğini arttıracak veya Rekabette işletmeyi öne geçirecek yeni bir teknolojinin kullanımı Profesyonel Proje Yönetimi Prensipleri ile yönetilemez. Karşılaşılacak birçok engel ve çözülecek birçok sorun vardır ve bunların hepsinin merkezinde insan vardır. Ve bu kişiler çoğunlukla ailedendir. Danışman olmadan, Patronun seçtiği bir firma ile çalışılmaya karar verildiğinde sonuç çoğunlukla başarısız olur.Her ne kadar başarılı olarak adlandırılsa da bugüne kadar davet edildiğim şirketlerde hep yetinilmiş sonuçlar gördüm. Asıl hedeflerden uzak ve toplamda daha fazla maliyete sahip olunmuş işleri tekrar ele aldım, olması gereken noktaya taşıdım.

Aile şirketlerinde Projenin hem işletmeye doğru biçimde anlatılması hem de işin üstlenici firma tarafından doğru yapılmasını denetleyen, işi yöneten bir danışmanın olması projeye değer katar, işletmeyi kar eden bir kuruluş haline getirir.

Doğru Proje Yönetiminin gerçekleştiği firma Kurumsallaşma yolunda da adım atmış olur. Çünkü kurumsallaşma bir ihtiyaçtır. Ve temelinde Organizasyon vardır. Organizasyonu kurmadan, birimler arası ilişkiyi oturtmadan ne Proje Yönetilir ne de Projenin konusu olan iş sağlıklı bir şekilde icra edilir.

Başarının sonucu rakamlar ile ölçülür… O rakamlar da Şirket Bilançolarında Kar hanesinde yazar… Naci Karabulut Danışmanlık Sistem Entegrasyon ve İş Süreçleri Mühendisliği
Copyright 2011 © Naci Karabulut