ERP Projeleri Nasıl Başarılır?

Mantığı II.Dünya Savaşına kadar giden, kavram olarak da 1960lardan sonra popüler olan ERP Sistemi öncelikle iş süreçlerinin kesin olarak tanımlandığı bir kurallar ve iş sistematiği bileşenidir.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri aslında bir yazılım projesi değildir. Bilgisayarlar ve yazılımlar ERP Sistemlerinin işletilmesi için işleri kolaylaştıran ve hızlandıran araçlardır.

Yine aynı şekilde ERP Projeleri şirketlerde Bilgi İşlem Departmanlarının Projeleri de değildir. Yönetim Kurulunun projesidir.

Nihai Hedef İşletmeyi Kara Geçirmek

Tüketiciler bir ürünü daha ekonomik, daha çabuk nereden arlım diye uğraşırken üreticiler de daha ekonomik daha çabuk nasıl üretirim diye çabalamaktadırlar. Rekabet Globalleşmiştir. Bu bağlamda tüm işletmelerin hedefleri kar etmektir. İşletmeler mal ve hizmet üretimi için İşgücü, Malzeme, Makine vb. kaynakları verimli bir şekilde kullanmak isterler. Bunun için de entegre bir yönetim sistemine ihtiyaç duyarlar. ERP Sistemlerinde, şirket bünyesinde yer alan her departman hem sarf merkezi hem de kar merkezi olarak kabul edilir. İşte bu iki kavramın başarı ile yönetilmesi verimlilik artışını beraberinde getirir ve dolayısı ile işletme kara geçer.

Gerçekten Başarmak İçin Nelerden Vazgeçmek Gerektiği Görmek Gerekiyor

Öncelikle tüm eski çalışma yöntemlerinden kurtulup takım oyuncusu olmak gerekiyor. ERP Sistemi iyi anlaşılmadığından ve çalışanlara anlatılmadığından hemen herkes kendi gelecekleri ile ilgiyi kaygıya düşer ve yeni sisteme karşı direnç gösterirler.

ERP Sisteminin başarısı Projenin iyi anlatılması, iyi analiz edilmesi ve doğru firma/ürün seçimi ile sağlanır. Ve mutlaka bir Danışman ile çalışılması projenin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar.

Danışman, firma içinde bilgisayar sistemlerinin, mevcut iş süreçlerinin analizini yapar ve kurum için en uygun ERP sisteminin ne olacağını Yönetim Kuruluna önerir. Seçim süreci oldukça meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bir ERP sistemi, bilgisayarımıza kurduğumuz herhangi bir yazılım değildir. Tüm şirketin yönetim ve iş süreçlerini tanımlayan, gerekli noktalarda süreç iyileştirmeleri yapan, yeni departmanlar kuran bir Yönetim Sistematiğidir. Naci Karabulut Danışmanlık Sistem Entegrasyon ve İş Süreçleri Mühendisliği
Copyright 2011 © Naci Karabulut